Valgamaal haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomine tasemeõppesse II

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond
Meede „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine“ tegevus „Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine“.
Taotleja: Valga Vallavalitsus
Projekt: „Valgamaal haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomine
tasemeõppesse II“
Projekti nr:  nr 2014-2020.1.06.18-0079
Projekti maksumus: 182 048,84
Projekti abikõlblikkuse periood: 15.08.2018 – 14.08.2020
Projekti eesmärk: Toetada  haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomist põhi- ja üldkeskharidusõppesse ning nende õpingute edukat lõpetamist, pidurdades  õppijate arvu langust mittestatsionaarses õppes.

Projekti tegevused ja teenused  pakuvad pikemalt õppest eemal viibinutele, töö või perega hõivatutele just neile sobivaid paindlikke lahendusi kooli naasmiseks, õppes püsimiseks ja hariduse omandamiseks. Õppimine kaugõppegümnaasiumis on paindlik ja tasuta ning õppijale on tagatud riiklik ravikindlustus. Õppetöö toimub kaks korda nädalas ning õpilaste vastuvõtt toimub kogu õppeaasta vältel. Lisaks avatakse 10. klassis e-õppe klass, õppetöö toimub Moodle keskkonnas (tundides kohal ei pea käima).

Selleks, et pooleliolevat haridusteed oleks lihtsam jätkata, pakume:

  • paindlikke tasanduskursuseid ja konsultatsioone;
  • psühholoogia ja kodanikuõpetuse kursust;
  • mitte-eestlastele eesti keele õpet ja individuaalseid konsultatsioone;
  • õppereise;
  • psühholoogi konsultatsioone;
  • sotsiaalpedagoogi ja õppenõustaja teenust.

Kui tahad olla tööturul konkurentsivõimeline või soovid jätkata õpinguid kutseõppekeskuses või ülikoolis, siis tule lõpeta poolelijäänud põhi- või gümnaasiumiaste ja sulle avanevad uued võimalused.

Küsi lisainformatsiooni telefonil 764 1594 või e-posti aadressil kool@vkog.edu.ee.

Projektijuht  Piret Kõvask 5650 3619, piret.kovask@vkog.edu.ee

loading