Vallavanem Monika Rogenbaumi kooliaasta alguse tervitus

Head õpilased, õpetajad, armsad Valga valla pered!

Oleme peagi taas 1. septembris, käes on järjekordne teadmistepäev. Esimene koolipäev kordub igal aastal, kuid on ometi igal aastal nii eriline. Seda eriti kõige noorematele, alles kooliteel alustajatele, aga muidugi elevust tekitav olukord kogu kooliperele. Soovin kõigile õpilastele õppimisindu ja rõõmu uutest teadmistest, kogemustest ja koosolemisest, samuti õpetajatele rõõmsat meelt ja palju jaksu.

 

Tuleb tõdeda, et juba teist aastat järjest peab koolirahvas algaval kooliaastal valmis olema õppetöö paindlikuks korraldamiseks ja vajadusel kasutama erinevaid õppevorme, sealhulgas ka kodusõpet. Küllap olete juba karastanud ja saate hakkama selgi korral – kuni salakaval viirus saab viimaks seljatatud. Seniks peame olema vaprad ja tublid, kaitsmaks enda ja teiste ümberkaudsete tervist. Kindlasti on kasu toonud suvel toimunud õpihuvilaagreid, mis kutsuti ellu võimalike õpilünkade tasandamiseks ning õpimotivatsiooni hoidmiseks.

 

Kooliaasta algusega seoses toon välja mõned head uudised Valga valla haridusasutustele ning peredele. Alates 1. septembrist alustame valla lasteaedades tasuta hommikusöögi pakkumisega ning loodame, et sellest on abi peredele. Abipaketi maksumuseks septembrist kuni detsembrini on 33 000 eurot ning toetus jääb kestma ka järgmisel aastal.

Samuti aitab tulemuslikule õppetööle kaasa haridusasutuste taristu kaasajastamine ja täiustamine – koole ja lasteaedu puuduvaid remonttöid on tehtud vallas õige mitmeid ning osa plaane on teoksil. Näiteks saab Hargla Kooli juures koos uue õppeaastaga avada uue mängu- ja spordiväljaku. Kuna väljak rajati Taheva Valla Külade Seltsi ja Akadeemilised Kanada Eesti Naised koostöös, siis on ühtlasi tegu hea näitega kogukonna initsiatiivist kohaliku haridusasutuse toetamisel.

Lüllemäel on käimas tööd täiendava lasteaiarühma avamiseks. Samuti lammutatakse seal kooli territooriumil kaks avariilist abihoonet ning eraldatud on toetused Lüllemäele ja Kaagjärvele mänguväljakute rajamiseks. Õppeasutus Tsirguliinas on saanud vahendeid piirdeaedade korrastamiseks ja lahenduse on leidnud saali akustika probleem. Õru lasteaia-noortekeskuse hoonet ootab eest küttesüsteemi rekonstrueerimine. Vallavalitsus on välja kuulutanud Valga põhikooli ujula rekonstrueerimise hanke ning peagi avaldatakse Priimetsa kooli spordihoone hanketeade.

Küllap on ilusas ja heas koolis meeldivam omandada head haridust ja kooliperel omavahel hoida kokku ning üksteist toetada. Mul on kerge olla uhke Valga vallas tegutsevate koolide ja lasteaedade üle, sest olete oma töös head ja põhjalikud, hoolivad ning edumeelsed, olete näidanud suurepäraseid tulemusi nii õppetöös, aga ka sportimisel ja kultuuritegevuses.

Soovin veel kord Valga valla õpilastele usinust ja õpihimu, lastevanematele ja õpetajatele õnnestumisi ja tasakaalukust.

Ilusat ja erilist uut õppeaastat!

 

loading