Tegus õpetajate päev Valga Kaugõppegümnaasiumis

Õpetajate päev Valga Kaugõppegümnaasiumis toimus 03.oktoobril ning kulges tegusalt ja
suuremate viperusteta. Selle eest, et õpetajate päev toimuks, hoolitsesid peakorraldajatena
ettevõtlikud abituriendid Kerle Lillis ja Maria-Kristiina Luik, kes on ühtlasi ka
õpilasesinduse liikmed. Saades nädal varem teada, et õpilasesinduse kanda on vastava ürituse
korraldamine, asusid hakkajad neiud tarmukalt plaane koostama. Saades nõu ja toetust ka
kooli direktrissilt Airi Mägilt, saadi plaanid kiirelt paika. Õpetajate päeva üritus planeeriti
päevale, mil on koolitunnid gümnaasiumiastme klassidele.
Kui mina teisipäeva, 3.oktoobri hommikul koolimajja jõudsin, valitses majas tavalise melu
asemel ootusärevus- ei teadnud ju õpetajaskond, mis neid täpsemalt ees ootab, oli põnev
tegevuskava pedagoogidele kavandatud üllatusena ning ei teadnud meie, abiturientidest
asenduspedagoogid, ega nooremate klasside õpilased kuidas kõik koos ainetundidega
hakkama saame. Koolipäeva alguses tutvustasime pedagoogide puhkeruumis õpetajatele,
kuidas jagunesid õppeained lõpuklassi õpilaste vahel ning ürituse peakorraldajad tutvustasid
lühidalt päevakava: õpetajate perele ulatati saladuslik valge ümbrik, kuhu peale oli kirjutatud
number 1 ning rõhutati, et sellest ümbriku sisust saab kõik alguse ja juhendit on soovituslik
järgida! Õpetajaskond tõstis selle peale mässu ja kellelgi levis õhus reaalne võimalus saada
kirja põhjuseta puudumine, kuid saime elukogenud abiturientidena olukorra siiski ruttu
kontrolli alla.
Soovides üksteisele ilusat päeva algasid esimesed koolitunnid. Osa abiturientidest sai kohe
proovida kätt koolmeistrina, aga kel parajasti tunde polnud, kaasati korraldusliku poole peale
appi. Seevastu meie armsal õpetajaskonnal tuli esimese ülesandena lahendada ära
paberileheke mõistatustega ja üles otsida ümbrik nr 2 ning järgida selles sisalduvat
tegevusjuhist. Uus juhis suunas õpetajad hoopiski koolimajast välja, Valga Jaani kirikusse.
Kirikus tuli külalistele avasüli vastu pühapäevakooliõpetaja Karin Varblane, kellega koos
lahendati test Jaani kiriku ajaloo kohta. Seejärel tutvustas Karin külalistele käärkambrit ja
andis mekkida männikäbimoosi, rääkides kõige juurde veel põnevaid lugusid. Kirikusse oli
ka ära peidetud kolmas salapärane ümbrik, mille sisu andis viite suunduda kultuurimajja.
Kultuurimajas toimus spetsiaalselt meie heale õpetajateperele korraldatud kinoseanss, vaadati
Eesti filmimaastikul laineid löövat Andres Maimiku ja Katrin Maimiku tragikomöödiat
„Minu näoga onu“. Täiuslikule filmimõnule aitasid kaasa topsid popkorni ja tervisliku
ampsuga ning Limpa kõrremahl! Keegi hõikas kinosaali esireast , et see uuendus tuleks
kindlasti igapäevaselt sisse viia!
Põigates vahepeal koolimajja, siis seal jätkusid kenasti tunnid, mis olid sel erilisel päeval
lühendatud kujul. Ürituse vähestest viperustest märkimisväärseim oli kahekesi õpilaste ees
esinenud kirjanduse asendusõpetajate tegevus, minu isik üks neist. Leian, et oleksime oma
töös võinud olla rohkem organiseeritud ja põhjalikumalt ettevalmistunud, kuid nagu öeldakse,
vigadest õpitakse. Laiemalt vaadeldes said lõpuklassi õpilased õpetajatena hiilgavalt
hakkama!

Naaseme nüüd kinomajja. Film vaadatud, asusid pedagoogid tagasi koolimaja poole
jalutama, olles saanud järgmiseks ülesandeks korjata teel olles puulehti jm looduslikku
materjali . Koolimajas ootas neid suur valge paberileht, millele õpetajad joonistasid harali
okstega puu ja liimisid kaunistuseks oma korjatud asju. Päeva lõpetuseks kogunesid
õpetajate- ja asendusõpetajate pere taas pedagoogide puhkeruumi, kus riputati seinale see
kaunis käsitööna valminud kunstiteos. Viimase ülesandena tuli õpetajatel üles otsida
tordimeister ja abiturient Terje valmistatud tort, mis leiti suisa välgukiirusel. Toimus
ümarlaua kogunemine, söödi torti, joodi kohvi ja igaüks sai kõneleda enda päevast, kuidas
läks, mis meeldis, mis võinuks teisiti olla jms. Seal me siis olime: meie, kes me oleme iga
hetk pesast välja lendamas, koos oma lahkete õpetajatega ühise laua taga! Olime kõik omal
nahal saanud kogeda, mis tunne on olla õpetaja ja oskame nüüd vääriliselt hinnata koolmeistri
ametit. Kui direktriss Airi Mägi esitas küsimuse, kas keegi abiturientidest tahaks nüüd ka
päriselt õpetajaks hakata, viskus üks habras käsi rutem püsti, kui küsimus jõuti lõpetada.
Lisaks tuli direktriss mõttele viia sarnane ettevõtmine läbi ka põhikooliastme klassidega, kuid
kas see suurepärane idee ka rakendumiseni jõuab, selgub juba edaspidi.
Õpetajate päev Valga Kaugõppegümnaasiumis kujunes edukaks tänu kõikidele asjaosalistele:
korraldajatele, abilistele ja osavõtjatele. Kõik koos moodustasid täiusliku päeva, mis jääb
meelde!

Diana Audru
12. klassi õpilane

Galerii

loading