Projekti raames õpetajate õppereis Riiga

Reedel, 7. detsembril 2018.a külastas Valga Kaugõppegümnaasiumi kollektiiv Täiskasvanute gümnaasiumi Riias.

Saime teada, et naaberriigi pealinnas on kokku 5 täiskasvanute gümnaasiumi, meie külastasime neist kõige suuremat ja kaasaegsemat kooli nimega Rigas 1. Talmacibas vidusskola.

Meid võttis vastu väike, kuid noor, sõbralik ja külalislahke kooli juhtkond eesotsas kauni direktrissiga. Alustuseks maiustasime üheskoos kohalike suupisteid, saime igaüks koolilt meened kingituseks ning seejärel kuulasime huvitavat ja kaasahaaravat esitlust kooli ajaloost ja tegevusest.

Macies viegli!”eesti keeles “Õppida on lihtne!” kõlab selle kooli logo.
Kool on noor – Rigas 1. Talmacibas vidusskola alustas tegevust 6. detsember 2013.

Kooli omapäraks on see, et KOGU õppimine toimub “pilve peal”, s.t tegemist on E-kooliga (lätik. “eSkola”). Samuti on õppimine tasuline, ühe õppeaasta maks on 350 eurot. Tasuta õppimine on võimalik vaid neil, kelle õpitulemused on väga head.

Kohal käivad õpilased koolis vaid vajaduse korral aasta algul dokumente toomas või õppemaksu maksmas ja muidugi õpingute lõpus riigieksameid tegemas. Ülejäänud suhtlus, õppimine läbi õppeaasta, toimub kõik “pilve peal”.

Koolis õpib ligikaudu 1000 õpilast. Õpilaste hulgas on ka mitmeid läti kodanikke, kes mingil põhjusel elavad või töötavad välismaal, nt. Kanadas, Saksamaal, Soomes jne.

Õppimine on kakskeelne- läti ja vene keeles. Alates järgmisest aastast vaid lätikeelne. 
Õpitakse Läti riikliku õppekava alusel ja võimalik on omandada nii põhi- kui ka gümnaasiumiharidust. Soovi ja võimete korral on võimalik õpilasel läbida kaks klassi ühe aastaga.

Õpilaste vanus ja arv:
13– 19 a. 48 %
20– 24 a. 18 %
25– 34 a. 22 %
35– 44 a. 11 %
45– 52 a. 1 %

2017/2018 õ.a lõpetas kooli 291 õpilast.

Kooli personal koosneb 32 töötajast, neist 16 on erinevad aineõpetajad ja 14 muud töötajad. Koolimajas kohapeal viibib vaid administratsioon.

Õpetajad töötavad oma kodus Riias või väljaspool Riiat. Nende töö- ja puhkusegraafik on paindlik. Koolis kohal tuleb aineõpetajatel käia vaid 7 korda aastas: kooli alguses 1. septembril, õppeaasta lõpus lõpupeol, kolmel õppenõukogu koosolekul ja mõnedel ühisüritustel.

Koolil on momendil arenduses tehisintellekt “Anna”, millest aga kuuleme järgmine kord, kui kohtume oma Läti kolleegidega vastaskülaskäigul Valgas.

Oli väga meeldiv ühine väljasõit Riiga.

Agnes Malleus
Saksa keele õpetaja

Galerii

loading