Õpilaste õppereis Võrumaa Kutsehariduskeskusesse

Esmaspäeval, 6. novembril külastasid meie kooli gümnaasiumiastme õpilased Võrumaa
Kutsehariduskeskust ning puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskust TSENTER.
Kutsehariduskeskuse arendusjuht Reet Urb tutvustas edasiõppimise võimalusi Võrumaa
Kutsehariduskeskuses. Külastati ka koolikompleksi kuuluvaid õppehooneid.
Kompetentsikeskuses TSENTER tutvuti uute ja innovaatiliste tehnoloogiatega puidu- ja
mööblitootmises.

Piret Markson
Loodusainete õpetaja
Karjäärikoordinaator

Galerii

loading