Lahtiste uste päev

Tähelepanu!
Üleskutse kõikidele õppimisest huvitatutele!

Ootame Teid kõiki 20. ja 21.novembril 2018.a. kooli lahtiste uste päevadele. Sel
päeval on teil võimalus külastada kooli ja osaleda Teile sobivates ainetundides.
20.novembril toimuvad tunnid gümnaasiumiastmes ja 21.novembril põhikooli
astmes.

Valga Kaugõppegümnaasiumi koolipere

loading