Hea koolipere!

Seoses Eesti Vabariigi Valitsuse otsusega ning vajadusest tõkestada COVID-19 viiruse levikut, toimub Valga Kaugõppegümnaasiumis õppetöö perioodil 16.03.2020–27.03.2020 distantsõppena ehk e-õppena. Koolimaja on sel perioodil suletud ning tavapäraseid kontakttunde ei toimu. Valga Kaugõppegümnaasiumis ei ole hetkel teada ühtki koroonaviirusesse nakatunut.

Kogu õppetöö on korraldatud elektroonselt õppeinfosüsteemi eKooli kaudu. Õpilased ja koolitöötajad töötavad kodus.
Õppetöö toimub tavapärase tunniplaani järgi. Aineõpetajad kannavad eKooli tunnid sisse sama päeva jooksul. Tunnis osalemist kontrollitakse seeläbi, kas õpilane on osalenud õppeprotsessis ja esitanud nõutud töö tähtajaks.
Aineõpetajad, klassijuhatajad  ja tugispetsialistid on kättesaadavad koolipäeva jooksul e-kirja teel (aadressid asuvad kooli kodulehel), et pakkuda abi ja selgitusi.

Edasist infot jälgida kooli kodulehelt!

Lisainfo kooli direktorilt Airi Mägilt (airi.magi@vkog.edu.ee, 5300 8292), majandusjuhatajalt Marika Svaigsnelt (marika.svaigsne@vkog.edu.ee)

loading