Haridus- ja Teadusministeeriumi teadaanne seoses eriolukorraga

Anname teada, et seoses eriolukorraga lükatakse edasi gümnaasiumide
lõpueksamite toimumise periood. Kuni eriolukorra lõpuni ei toimu ka keeletasemete eksamid, testid ja tasemetööd.

Eksamite edasilükkamise peamine põhjus on eriolukorrast tulenev vajadus vältida avalikke kogunemisi ja piirata lähikontaktide arvu. Uued eksamiajad sõltuvad eriolukorra kestusest, uute kuupäevade selgumisel anname sellest viivitamatult teada. Uute eksamiaegade määramisel lähtutakse sellest, et õpilastel ja õpetajatel oleks piisavalt aega eksamitele häälestumiseks –need toimuvad mitte varem kui kaks nädalat pärast tavapärase õppekorralduse taastamist.

Juhul, kui eriolukorra kestust pikendatakse ning see ulatub suvevaheaja
alguseni, peab ministeerium otstarbekaks, et koolid lõpetatakse jooksvate
hinnete alusel. Gümnaasiumi, kutseõppeasutusse ja kõrgkooli vastuvõtmise tingimused
määrab iga haridusasutus ise.

Distantsõpe haridusastustes jätkub esialgu veel vähemalt kaks nädalat,
kuid tõenäoliselt pikendatakse seda veelkord kuni aprilli lõpuni.

Koolivaheaeg toimub tavapärasel ajal ehk 20.-26. aprillini.

Samuti juhime tähelepanu sellele, et kõige värskem info ning vastused
korduma kippuvate küsimustele on kättesaadavad HTMi veebis

eesti keeles
(https://teavitus.just.ee/lists2/lt.php?id=ZEUHV1NFBgRRT1EABQVfAA)
vene keeles
(https://teavitus.just.ee/lists2/lt.php?id=ZEUHV1xFBgRRT1EABQVfAA)

Ministeerium on valmis vastama täiendavatele küsimustele telefonidel
56
900 340 või 56 900 353 ning e-posti teel info@hm.ee

Juhiseid ja soovitusi eriolukorras käitumiseks saab infotelefonilt 1247.

Olge terved!
Haridus- ja Teadusministeerium

loading