Avatud on gümnaasiumi riigieksamitele ja rahvusvahelistele võõrkeeleeksamitele registreerimine

Avatud on gümnaasiumi riigieksamitele ja rahvusvahelistele võõrkeeleeksamitele registreerimine. Seda peab tegema igaüks ise.

Riigieksamid on gümnaasiumi lõpus toimuvad eksamid, mis tuleb kooli lõpetamiseks sooritada kõigil abiturientidel ning õpilastel peavad riigieksamite kursuste hinded olema rahuldavad.
Registreerimiskeskkond on Eksamite Infosüsteem (EIS): https://eis.ekk.edu.ee/eis/login/login
Oma isik tuleb tuvastada kas ID- kaardi, smart-ID või mobiil ID-ga. Pärast süsteemi sisenemist saab testide sooritamise lingi alt registreerida.

IGALE EKSAMILE TULEB REGISTREERIDA ERALDI (eesti keel, matemaatika, võõrkeel)! Matemaatikas tuleb jälgida, et valitud saaks õige taseme eksam (kitsas või lai).
REGISTREERIMINE ON AVATUD 20. JAANUARINI 2022.a.

 

Palun teatada sekretär-õppekoordinaatorile aadressil  kool@vkog.edu.ee  20.01.2022.a missuguses õppeaines sa soovid sooritada koolieksamit (valik: keemia, geograafia, bioloogia, füüsika, ajalugu, ühiskonnaõpetus). Koolieksam on kohustuslik ja toimub 26.mail 2022.a. koolimajas ning sellele eksamile registreerima ei pea.

 

loading