12.klassi õpilane Liisi Prans, õpilasesinduse liige ja õppijate saadik, käis 19.veebruaril Tallinnas järjekordsel õppijate saadikute seminaril

Käisin 19. veebruaril 2019 õppijate saadikute seminaril. Seal käsitleti
erinevaid teemasid, millest esimene oli suhtlemismeisterlikkuse arendamine
kaasõppijate toetamiseks. Rääkisime selle teema juures erinevatest
pädevustest ja välja tuli, et probleemiks on sotsiaalse pädevuse ja õpipädevuse oskuse
puudumine. Arutasime, mis tunde saame meie, kui aitame enda
kaasõpilasi ja kuidas me peaks neid õigesti aitama. Õppijate saadikud on
nagu mentorid, me ei saa õpilaste eest langetada otsuseid ja teha nende
eest asju ära.

Teine teema oli narratiiv kui tugev tööriist õppija saadikutel. Selle teema
juures õppisime, kuidas rääkida lugu ja milline lugu on sobilik, et see
oleks ka mingi moraali ja julgustamisega seotud.

Kolmas teema oli, kuidas olla nähtav, kuidas tagada alustatu järjepidevus.
Pidime panema paberile põhjused, miks oleme õppija saadikud ja kuidas teisi
sinna kutsuda. Hiljem pidime rääkima kahe õpilasega, kes ei tea, miks nad
on õppija saadikud ja pidime neid julgustama ja andma põhjusi, miks olla
õppija saadik. Päev oli põnev, sain sealt juurde palju uusi teadmisi.

Liisi Prans

12 klass

https://www.facebook.com/jallekooli.ee/videos/298990750784998/?epa=SEARCH_BOX

loading