Valgamaal haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomine tasemeõppesse

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond
Meede „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine“ tegevus „Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine“.
Taotleja: Valga Linnavalitsus
Projekt: „Valgamaal haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomine
tasemeõppesse“
Projekti nr:  nr 2014-2020.1.06.16-0035
Projekti maksumus: 126 898,40
Projekti abikõlblikkuse periood: 15.08.2016 – 14.08.2018
Projekti eesmärk: Toetada  haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomist põhi- ja üldkeskharidusõppesse ning nende õpingute edukat lõpetamist, pidurdades  õppijate arvu langust mittestatsionaarses õppes.

Projekti tegevused ja teenused  pakuvad pikemalt õppest eemal viibinutele, töö või perega hõivatutele just neile sobivaid paindlikke lahendusi kooli naasmiseks, õppes püsimiseks ja hariduse omandamiseks. Õppimine kaugõppegümnaasiumis on paindlik ja tasuta ning õppijale on tagatud riiklik ravikindlustus. Õppetöö toimub kaks korda nädalas ning õpilaste vastuvõtt toimub kogu õppeaasta vältel. Selleks, et pooleliolevat haridusteed oleks lihtsam jätkata, pakume paindlikke tasanduskursusi matemaatikas, keemias, füüsikas, arvutiõpetuses, vene ja inglise keeles. Mitte-eestlastele pakume eesti keele kui võõrkeele õpet ning matemaatika, füüsika ja keemia õppimise võimalust vene keeles. Õppijal on võimalus kasutada tasuta lapsehoidja teenust.

Kui tahad olla tööturul konkurentsivõimeline või soovid jätkata õpinguid kutseõppekeskuses või ülikoolis, siis tule lõpeta poolelijäänud põhi- või gümnaasiumiaste ja sulle avanevad uued võimalused. Küsi lisainformatsiooni telefonil 7641594 või e-posti aadressil kool@vkog.edu.ee.

Projektijuht  Piret Kõvask 56503619, piret.kovask@vkog.edu.ee

loading