Tagasi Projektid-le

Valgamaal haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomine tasemeõppesse III

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond
Meede „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine“ tegevus „Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine“.
Taotleja: Valga Vallavalitsus
Projekt: „Valgamaal haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomine
tasemeõppesse III“
Projekti nr:  nr 2014-2020.1.06.20-0138
Projekti maksumus: 75 988,16
Projekti abikõlblikkuse periood: 01.09.2020 – 31.08.2022
Projekti eesmärk: Toetada  haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomist põhi- ja üldkeskharidusõppesse ning nende õpingute edukat lõpetamist, pidurdades  õppijate arvu langust mittestatsionaarses õppes.

Projekti tegevused ja teenused  pakuvad pikemalt õppest eemal viibinutele, töö või perega hõivatutele just neile sobivaid paindlikke lahendusi kooli naasmiseks, õppes püsimiseks ja hariduse omandamiseks. Õppimine kaugõppegümnaasiumis on paindlik ja tasuta ning õppijale on tagatud riiklik ravikindlustus. Õppetöö toimub kaks korda nädalas ning õpilaste vastuvõtt toimub kogu õppeaasta vältel. Lisaks toimub koolis gümnaasiumiastmes e-õpe, õppetöö toimub Moodle keskkonnas (tundides kohal ei pea käima).

Projekti toel läbi koolituste tõstetakse õpetajate pädevust.

Selleks, et pooleliolevat haridusteed oleks lihtsam jätkata, pakume õppijatele:

  • paindlikke tasanduskursuseid,
  • õppereise,
  • õppenõustaja ja e-õppe infokonsultandi teenust,
  • motivatsioonilaagreid

Kui tahad olla tööturul konkurentsivõimeline või soovid jätkata õpinguid kutseõppekeskuses või ülikoolis, siis tule lõpeta poolelijäänud põhi- või gümnaasiumiaste ja sulle avanevad uued võimalused.

Küsi lisainformatsiooni telefonil 764 1594 või e-posti aadressil kool@vkog.edu.ee.

Projektijuht  Piret Kõvask 5650 3619, piret.kovask@vkog.edu.ee

loading