Projektid

Projektid

Valgamaal haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomine tasemeõppesse III

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond Meede „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine“ tegevus „Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine“. Taotleja: Valga Vallavalitsus Projekt: „Valgamaal haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomine tasemeõppesse III“ Projekti nr:  nr 2014-2020.1.06.20-0138 Projekti maksumus: 75 988,16 Projekti abikõlblikkuse periood: 01.09.2020 – 31.08.2022 Projekti eesmärk: Toetada  haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomist põhi- ja üldkeskharidusõppesse ning nende õpingute …

loading