Uute õpilaste vastuvõtt

http://vkog.edu.ee/wp-content/uploads/2020/05/Vastuv%C3%B5tu-kuulutus-2020-21-page0001.jpg

Lõpuaktus

Endisaegne Põhjamaade Veneetsia-Narva

Kevadine õppereis viis meie väikese seltskonna seekord Narva. Mõnes mõttes meile valgakatele tuttav olukord- kaks linna, kaks riiki nii lähestikku, üksteist mõjutades nii kultuuriliselt kui majanduslikult, lahutajaks Narva jõgi ja mööda jõge kulgev riigipiir.

Narva Kreenholm-praegu mahajäetud paik, kus iidsete kaunite ehitiste vahel ulub vaid tuul. Ka metskitsed tundsid end siin koduselt. Võisime ette kujutada,milline elu kees siin aastakümneid tagasi. Kui paljude inimeste igapäevaelu ja tihti ka saatus sõltus sellest kohast! Tänu kohaliku giidi emotsionaalsele jutule suutsime hästi ette kujutada Kreenholmi võimsust .Meie Ly tabav ütlus: ,,Kui need seinad vaid saaksid rääkida!” Meelde jäi giidi ütlus, et Kreenholmi hiilgeaegadel oli tegu omaette riigiga Narva linnas, kus oli töölistele oma haigla,kauplus jm eluliselt tähtsad paigad.

Vaatasime vahutavat Narva jõge, kus nagu meie auks oli Vene riigi pool avanud just sel päeval ühe lüüsi. Giid Jana mainis, et meil vedas.

Vastaskaldal Vene poole peal kees tavaline elu, paistis kätte lasteaed, teetöid tegevad mehed, ainult okastraataed tuletas meelde, et tegemist meile keelatud piirialaga.

Narva linnus- peamine linna vaatamisväärsus. Ronisime linnuse torni, kujutasime ette keskaegsete rüütlite elu linnuses.Arvasime, et rüütleid elas linnuses palju, oma imestuseks kuulsime, et neid viibis alaliselt linnuses vaid 10 kuni 12. Ekskursiooni alguses saadud mündi eest sai igaüks lunastada endale linnuse töötubadest sobiva eseme. Kõrgelt torni vaateplatvormilt paistsid kätte jõepromenaad, Kreenholmi korstnad ja Eesti-Vene riigipiir.

Narva bastionid-salapärased ja samas jubedad. Külastasime Victoria bastioni 17 m sügavusel maa all. Külm, sooja kõigest 10 kraadi, niiske, vesine , pime .Pikemat kasvu inimestel oli tegu ringi liikumisega, et pead mitte ära lüüa. Giid jutustas ja jutustas bastionide ajaloost põnevaid lugusid…

Vaatasime üle ka Aleksandri Suurkiriku, Narva Raekoja, Narva Issanda Ülestõusmise peakiriku, sõitsime mööda Narva Kolledžist.

Aga see halastamatu aeg-see sai lihtsalt otsa! Narva tasub tagasi minna-selline oli meie ühine otsus.

Narvas käis
Marika Svaigsne
õpetaja

Galerii

Projekti raames õppekäik Narva

Riigieksamite korraldamise erisused

Riigieksamite korraldamise erisused 2019/2020 õpilastele

 

Õpimotivatsioon eriolukorras

Leiad selle artikli siit:
http://www.inspiratsioon.ee/eriolukord

Põhiteemad on:
* Kuidas leida motivatsiooni õppimiseks?
* Kuidas planeerida aega õppetööks?
* Kuidas saada energiat õppimiseks?
* Kuidas keskenduda ja segajad välja lülitada?
* Kuidas jõuda vähese ajaga parema tulemuseni?

Haridus- ja Teadusministeeriumi teadaanne seoses eriolukorraga

Anname teada, et seoses eriolukorraga lükatakse edasi gümnaasiumide
lõpueksamite toimumise periood. Kuni eriolukorra lõpuni ei toimu ka keeletasemete eksamid, testid ja tasemetööd.

Eksamite edasilükkamise peamine põhjus on eriolukorrast tulenev vajadus vältida avalikke kogunemisi ja piirata lähikontaktide arvu. Uued eksamiajad sõltuvad eriolukorra kestusest, uute kuupäevade selgumisel anname sellest viivitamatult teada. Uute eksamiaegade määramisel lähtutakse sellest, et õpilastel ja õpetajatel oleks piisavalt aega eksamitele häälestumiseks –need toimuvad mitte varem kui kaks nädalat pärast tavapärase õppekorralduse taastamist.

Juhul, kui eriolukorra kestust pikendatakse ning see ulatub suvevaheaja
alguseni, peab ministeerium otstarbekaks, et koolid lõpetatakse jooksvate
hinnete alusel. Gümnaasiumi, kutseõppeasutusse ja kõrgkooli vastuvõtmise tingimused
määrab iga haridusasutus ise.

Distantsõpe haridusastustes jätkub esialgu veel vähemalt kaks nädalat,
kuid tõenäoliselt pikendatakse seda veelkord kuni aprilli lõpuni.

Koolivaheaeg toimub tavapärasel ajal ehk 20.-26. aprillini.

Samuti juhime tähelepanu sellele, et kõige värskem info ning vastused
korduma kippuvate küsimustele on kättesaadavad HTMi veebis

eesti keeles
(https://teavitus.just.ee/lists2/lt.php?id=ZEUHV1NFBgRRT1EABQVfAA)
vene keeles
(https://teavitus.just.ee/lists2/lt.php?id=ZEUHV1xFBgRRT1EABQVfAA)

Ministeerium on valmis vastama täiendavatele küsimustele telefonidel
56
900 340 või 56 900 353 ning e-posti teel info@hm.ee

Juhiseid ja soovitusi eriolukorras käitumiseks saab infotelefonilt 1247.

Olge terved!
Haridus- ja Teadusministeerium

Hea koolipere!

Seoses Eesti Vabariigi Valitsuse otsusega ning vajadusest tõkestada COVID-19 viiruse levikut, toimub Valga Kaugõppegümnaasiumis õppetöö perioodil 16.03.2020–27.03.2020 distantsõppena ehk e-õppena. Koolimaja on sel perioodil suletud ning tavapäraseid kontakttunde ei toimu. Valga Kaugõppegümnaasiumis ei ole hetkel teada ühtki koroonaviirusesse nakatunut.

Kogu õppetöö on korraldatud elektroonselt õppeinfosüsteemi eKooli kaudu. Õpilased ja koolitöötajad töötavad kodus.
Õppetöö toimub tavapärase tunniplaani järgi. Aineõpetajad kannavad eKooli tunnid sisse sama päeva jooksul. Tunnis osalemist kontrollitakse seeläbi, kas õpilane on osalenud õppeprotsessis ja esitanud nõutud töö tähtajaks.
Aineõpetajad, klassijuhatajad  ja tugispetsialistid on kättesaadavad koolipäeva jooksul e-kirja teel (aadressid asuvad kooli kodulehel), et pakkuda abi ja selgitusi.

Edasist infot jälgida kooli kodulehelt!

Lisainfo kooli direktorilt Airi Mägilt (airi.magi@vkog.edu.ee, 5300 8292), majandusjuhatajalt Marika Svaigsnelt (marika.svaigsne@vkog.edu.ee)

Valla haridusjuhid kogunesid kriisinõupidamisele

Valga valla haridusjuhid kohtusid 12. märtsil kriisinõupidamisel, et arutada läbi ühised sammud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Täna vallas ühestki nakatunust teateid pole, kuid koolid soovivad võimalikuks haiguspuhanguks valmis olla.
Valga vallavalitsuse neljapäevasel istungil ja järgnenud haridusjuhtide nõupidamisel võeti vastu järgmised sammud nakkusohu ennetamiseks:

  • Vallavalitsus ja selle allasutused loobuvad 1. maini kõigist välislähetustest, samuti välisdelegatsioonide ja -külaliste vastuvõtmisest.
  • Maikuuni jäetakse ära valla korraldatavad kultuuri- ja spordiüritused ning sama palutakse kaaluda MTÜ-del ja erasektoril.
  • Haridusasutused lükkavad edasi planeeritud ekskursioonid, reisid ning kohtumised teiste koolidega ja lasteaedadega. Samuti spordivõistlused ja aineolümpiaadid.
  • Koolid on vajadusel valmis tööd ümber korraldama ning rakendama distantsõpet.
  • Nakkusohu ilmnemisel suletakse valla koolid, lasteaiad, huvikoolid, kultuurimajad, raamatukogud, noortekeskused ja teised asutused haiguse leviku piiramiseks.
  • Reise kavandavatele töötajatele ja peredele antakse soovitus jääda pärast reisi kaheks nädalaks koju.

Haridusjuhid jätkavad regulaarselt kohtumisi ja info vahetamist, kuni olukorra lahenemiseni. Täna kell 15 koguneb Valga valla kriisikomisjon, et arutada edasist tegutsemist laiemal tasandil.
Terviseameti soovitusel tuleb kõigil neil, kes saabuvad riskipiirkondadest, jääda kaheks nädalaks koju ning vältida liikumist rahvarohketes kohtades. Haigustunnuste ilmnemisel tuleb telefoni teel konsulteerida oma perearstiga või helistada perearsti nõuandetelefonile 1220.

Täpsemad juhised www.terviseamet.ee/uuskoroonaviirus

Projekti raames õppekäik Rakvere linna

loading