Õppereis 15.mai 2018

http://vkog.edu.ee/wp-content/uploads/2018/05/15.mai-%C3%B5ppereis.jpg

Kooli lahtiolekuajad vaheajal

23.04. koolimaja suletud. Õpetajad Viljandi Täiskasvanute gümnaasiumi õppepäeval.
24.04. – tööaeg 9.00 – 13.00
25.04. – tööaeg 9.00 – 13.00
26. – 30.04. koolimaja suletud (kaugtöö)
Info telefonil 5300 8292

TUNNIPLAAN ESMASPÄEVAL, 16.04.2018

10.KLASS

1.tund                karjääriõpetus – kab. 2
2.tund                füüsika – kab. 2
3.tund                inglise keel – kab.1
4.tund                vene keel – kab.2
5.tund                matemaatika – kab.1
6.tund                matemaatika – kab.1

11.KLASS

1.tund                 vene keel – kab.1
2.tund                 inglise keel – kab.1
3.tund                 füüsika – kab. 2
4.tund                 inglise keel – kab.1
5.tund                 keemia– kab.2
6.tund                 bioloogia – kab.2
7.tund                 matemaatika – kab.1

Tasanduskursused algavad kell 14.35 – 15.20

 12.KLASS

Eesti keele eksam (kirjalik) kell 10.00 – kab.7

Kultuurireis Pärnusse

http://vkog.edu.ee/wp-content/uploads/2018/04/logo.jpg

15.03. 2018 toimus meie kooli õpilastele kultuurireis Pärnusse. Esimene külastus Pärnus oli Lydia Koidula mälestusmärk. Koidula oli esimene eesti naispoeet, ajakirjanik ja  näitekirjanik. Teda on nimetatud ka ärkamisaja muusaks.

Edasi viis meie tee Maarja-Magdaleena Gild`i. Maarja-Magdaleena Gild ühendab endas Pärnu kunstnikke ja  käsitöömeistreid, kelle käe all valmivad unikaalsed esemed. Oli suur rõõm külastada töötubasid, uudistada meistrite töid ja osturõõmugi tunda.

Keha sai kinnitatud trahteris Postipoiss. Päeva lõpetasime teatris Endla estraadietendusega ,,Mehed meri maa ja naised”. See oli üks omanäoline kontsertlavastus, milles vaadati maailma läbi kummalise tunnetuseakna, koos naerdes ja imestades, see on lavastus inimeseks olemise saladusest ilma saladust ennast reetmata. Täitsa vahva tükk, soovitan kindlasti vaatama minna.
Tänan kõiki, kes olid tegevad selle ürituse ettevalmistamisel ning ootan põnevusega järgmist reisi.

Ly Maidla

Galerii

Õppekäik Järvemuuseumisse, Tartu Tagurpidi Majja ja Eesti Rahva Muuseumisse

http://vkog.edu.ee/wp-content/uploads/2018/04/logo.jpg

12.detsembril 2017 toimus meie kooli õpilastele õppereis. Külastasime Järvemuuseumi Võrtsjärve ääres, tutvusime Tartu Tagurpidi Majaga ja Eesti Rahva Muuseumiga.
Järvemuuseumis vaatasime üle kõik võimalikud kalaliigid, hiigelakvaariumid, uurisime kiviajast pärit kalapüügiriistu, mängisime huvitavaid mänge ja vaatasime üle hiigelamuuri. Seejärel suundusime Tartu Tagurpidi Majja , kus sai väga palju nalja. Käisime ära Eesti Rahva Muuseumis, kus oli nii huvitav, et sinna lihtsalt peab tagasi minema. Viimases viis giid läbi huvitava ekskursiooni, tänu giidile saime kindlasti kõik  targemaks. Õhtu lõpetasime einestades kohvikus Shakespeare. Kogu ekskursioon oli väga huvitav, toit oli väga hea ja olenemata halvast  ilmast oli kogu päev meeldejääv.
Suured tänud meie projektijuhile Piret Kõvask`le, kelle korraldatud üritused on alati parimad.

Galerii

Triinu Kuusmaa

Õpilaste õppereis Võrumaa Kutsehariduskeskusesse

Esmaspäeval, 6. novembril külastasid meie kooli gümnaasiumiastme õpilased Võrumaa
Kutsehariduskeskust ning puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskust TSENTER.
Kutsehariduskeskuse arendusjuht Reet Urb tutvustas edasiõppimise võimalusi Võrumaa
Kutsehariduskeskuses. Külastati ka koolikompleksi kuuluvaid õppehooneid.
Kompetentsikeskuses TSENTER tutvuti uute ja innovaatiliste tehnoloogiatega puidu- ja
mööblitootmises.

Piret Markson
Loodusainete õpetaja
Karjäärikoordinaator

Galerii

12. klass osales kodanikuhariduse programmis MINU RIIK

19.oktoobril osalesid 12. klassi õpilased Diana Audru, Maria-Kristiina Luik ja Marko Luik kodanikuhariduse programmis MINU RIIK. Külastati presidendi lossi Kardiorus ja parlamendihoonet Toompeal. Tutvuti mõlema institutsiooni ajalooga ja tööga. Vastati viktoriiniküsimustele.
Õppepäeval osalemine avardas õpilaste silmaringi, andis parema arusaamise kodanikuõpetusest ja sütitas noortes huvi paremini järgida riigis toimuvat, mis aga ongi üks osa meie riigis taotletavast lõimumisprotsessist.
Õppepäev lõppes huvitava ja põneva ekskursiooniga Tallinki laeval Baltic Queen.
Tallinnas käidi koos Valga Priimetsa Kooli 9ndate klassidega, kes osalevad MINU RIIK programmis juba 15 aastat.

Pilvi Pindma
Ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja
Rohkem fotosid siin

 

Tegus õpetajate päev Valga Kaugõppegümnaasiumis

Õpetajate päev Valga Kaugõppegümnaasiumis toimus 03.oktoobril ning kulges tegusalt ja
suuremate viperusteta. Selle eest, et õpetajate päev toimuks, hoolitsesid peakorraldajatena
ettevõtlikud abituriendid Kerle Lillis ja Maria-Kristiina Luik, kes on ühtlasi ka
õpilasesinduse liikmed. Saades nädal varem teada, et õpilasesinduse kanda on vastava ürituse
korraldamine, asusid hakkajad neiud tarmukalt plaane koostama. Saades nõu ja toetust ka
kooli direktrissilt Airi Mägilt, saadi plaanid kiirelt paika. Õpetajate päeva üritus planeeriti
päevale, mil on koolitunnid gümnaasiumiastme klassidele.
Kui mina teisipäeva, 3.oktoobri hommikul koolimajja jõudsin, valitses majas tavalise melu
asemel ootusärevus- ei teadnud ju õpetajaskond, mis neid täpsemalt ees ootab, oli põnev
tegevuskava pedagoogidele kavandatud üllatusena ning ei teadnud meie, abiturientidest
asenduspedagoogid, ega nooremate klasside õpilased kuidas kõik koos ainetundidega
hakkama saame. Koolipäeva alguses tutvustasime pedagoogide puhkeruumis õpetajatele,
kuidas jagunesid õppeained lõpuklassi õpilaste vahel ning ürituse peakorraldajad tutvustasid
lühidalt päevakava: õpetajate perele ulatati saladuslik valge ümbrik, kuhu peale oli kirjutatud
number 1 ning rõhutati, et sellest ümbriku sisust saab kõik alguse ja juhendit on soovituslik
järgida! Õpetajaskond tõstis selle peale mässu ja kellelgi levis õhus reaalne võimalus saada
kirja põhjuseta puudumine, kuid saime elukogenud abiturientidena olukorra siiski ruttu
kontrolli alla.
Soovides üksteisele ilusat päeva algasid esimesed koolitunnid. Osa abiturientidest sai kohe
proovida kätt koolmeistrina, aga kel parajasti tunde polnud, kaasati korraldusliku poole peale
appi. Seevastu meie armsal õpetajaskonnal tuli esimese ülesandena lahendada ära
paberileheke mõistatustega ja üles otsida ümbrik nr 2 ning järgida selles sisalduvat
tegevusjuhist. Uus juhis suunas õpetajad hoopiski koolimajast välja, Valga Jaani kirikusse.
Kirikus tuli külalistele avasüli vastu pühapäevakooliõpetaja Karin Varblane, kellega koos
lahendati test Jaani kiriku ajaloo kohta. Seejärel tutvustas Karin külalistele käärkambrit ja
andis mekkida männikäbimoosi, rääkides kõige juurde veel põnevaid lugusid. Kirikusse oli
ka ära peidetud kolmas salapärane ümbrik, mille sisu andis viite suunduda kultuurimajja.
Kultuurimajas toimus spetsiaalselt meie heale õpetajateperele korraldatud kinoseanss, vaadati
Eesti filmimaastikul laineid löövat Andres Maimiku ja Katrin Maimiku tragikomöödiat
„Minu näoga onu“. Täiuslikule filmimõnule aitasid kaasa topsid popkorni ja tervisliku
ampsuga ning Limpa kõrremahl! Keegi hõikas kinosaali esireast , et see uuendus tuleks
kindlasti igapäevaselt sisse viia!
Põigates vahepeal koolimajja, siis seal jätkusid kenasti tunnid, mis olid sel erilisel päeval
lühendatud kujul. Ürituse vähestest viperustest märkimisväärseim oli kahekesi õpilaste ees
esinenud kirjanduse asendusõpetajate tegevus, minu isik üks neist. Leian, et oleksime oma
töös võinud olla rohkem organiseeritud ja põhjalikumalt ettevalmistunud, kuid nagu öeldakse,
vigadest õpitakse. Laiemalt vaadeldes said lõpuklassi õpilased õpetajatena hiilgavalt
hakkama!

Naaseme nüüd kinomajja. Film vaadatud, asusid pedagoogid tagasi koolimaja poole
jalutama, olles saanud järgmiseks ülesandeks korjata teel olles puulehti jm looduslikku
materjali . Koolimajas ootas neid suur valge paberileht, millele õpetajad joonistasid harali
okstega puu ja liimisid kaunistuseks oma korjatud asju. Päeva lõpetuseks kogunesid
õpetajate- ja asendusõpetajate pere taas pedagoogide puhkeruumi, kus riputati seinale see
kaunis käsitööna valminud kunstiteos. Viimase ülesandena tuli õpetajatel üles otsida
tordimeister ja abiturient Terje valmistatud tort, mis leiti suisa välgukiirusel. Toimus
ümarlaua kogunemine, söödi torti, joodi kohvi ja igaüks sai kõneleda enda päevast, kuidas
läks, mis meeldis, mis võinuks teisiti olla jms. Seal me siis olime: meie, kes me oleme iga
hetk pesast välja lendamas, koos oma lahkete õpetajatega ühise laua taga! Olime kõik omal
nahal saanud kogeda, mis tunne on olla õpetaja ja oskame nüüd vääriliselt hinnata koolmeistri
ametit. Kui direktriss Airi Mägi esitas küsimuse, kas keegi abiturientidest tahaks nüüd ka
päriselt õpetajaks hakata, viskus üks habras käsi rutem püsti, kui küsimus jõuti lõpetada.
Lisaks tuli direktriss mõttele viia sarnane ettevõtmine läbi ka põhikooliastme klassidega, kuid
kas see suurepärane idee ka rakendumiseni jõuab, selgub juba edaspidi.
Õpetajate päev Valga Kaugõppegümnaasiumis kujunes edukaks tänu kõikidele asjaosalistele:
korraldajatele, abilistele ja osavõtjatele. Kõik koos moodustasid täiusliku päeva, mis jääb
meelde!

Diana Audru
12. klassi õpilane

Galerii

“Mamma Mia!” muusikal Tartu Vanemuise teatris

Laupäeval 30. septembril 2017 a. toimus Valga Kaugõppegümnaasiumi projektiga seotud õpetajate ja õpilaste ühine väljasõit Tartusse Vanemuise teatrisse vaatama muusikali “Mamma Mia!”. Ettevõtmine toimus projekti „Valgamaal haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomine tasemeõppesse“ raames projektijuhi Piret Kõvaski eestvedamisel.
Muusikal on tehtud samanimelise filmi “Mamma Mia!” ainetel.
Etendus oli suurepärane ja meeleolukas. Meid kõiki lummasid 70ndate aastate Rootsi kultusbändi ABBA imelised laulud ja näitlejate meisterlikkus neid esitada- nii laulda, tantsida, näidelda.
Bussijuht oli meeldiv ja abivalmis. Sõit Tartusse ja tagasi kulges kenasti.
Kogu väljasõit oli väga hästi organiseeritud. Suured tänud projektijuht Piret Kõvaskile.

Õp. Agnes Malleus

Õppereis Tartu Observatooriumisse ja teater Vanemuise külastamine

http://vkog.edu.ee/wp-content/uploads/2018/04/logo.jpg

Teisipäeval 17. septembril 2017 toimus Valga Kaugõppegümnaasiumi õpilastele õppereis Tartu Observatooriumisse ja Tartu Vanemuise teatrisse. Observatooriumis viidi giidi poolt läbi ekskursioon, mille raames tutvustati Stellaariumi ja kosmoseteaduse ja –tehnoloogia uusimaid saavutusi. Kehva ilma tõttu taevaseid objekte vaadelda polnud võimalik, kuid vastava programmi abil näidati arvutist kõike põhjalikult.
Lõunapaus toimus kohvikus Shakespeare, kus kõik said keha kinnitada ja seni saadud muljeid vahetada.
Tartu Vanemuise teatris viidi läbi ekskursioon teatrimajas ning räägiti põhjalikult tööst teatris – lavastuse protsess, kostüümide ja dekoratsioonide valmimine jms.
Kogu õppereis oli väga meeldejääv ning hästi organiseeritud. Kiidusõnad meie projektijuhile Piret Kõvask`le, kes võimaldas  õpilastele  silmaringi laiendamist väljaspool koolimaja.

Jaanika Suurkivi
Õppenõustaja

Galerii

loading