Õppijate saadik

Õppijate saadikute valimise kord

Kes on õppijate saadik?
Õpilane, kes pakub kaasõppijatele tuge õppimisega seotud probleemide korral.
Õppijate saadik aitab uutel õpilastel ebakindlusest ja kahtlustest üle saada ning kohaneda koolieluga. Ta jagab positiivset õpikogemust ja on kaasõpilastele toeks õppimisega või õppetöö korraldusega seotud murede lahendamisel. Õppijate saadik on vajadusel vahendajaks õpilaste ja kooli personali vahel.

Õppijate saadiku roll:

 • tema teod ja käitumine on inspireerivaks eeskujuks teistele;
 • ta on hea suhtleja, empaatiline ning missioonitundega;
 • märkab, kui kaasõpilastel on tekkinud raskusi ning püüab abi pakkuda;
 • vajadusel on ta abiks õpilase ja kooli vahelisel suhtlemisel;
 • jagab enda õpikogemusi;
 • aitab uutel õpilastel kohaneda koolieluga;
 • kaasab uusi potentsiaalseid saadikuid;
 • vajadusel aitab õppijal pöörduda õppenõustaja/ kooli juhtkonna poole.

Õppijate saadiku poole pöördu, kui:

 • soovid tulla meile õppima;
 • vajad õppetööga seotud nõuandeid;
 • vajad õppematerjale;
 • ei taha pöörduda kooli personali poole;
 • sul on õppevõlgnevused ja konfliktid koolis.

Saadiku poole pöördumisel arvesta, et tegu on eelkõige toetaja, suunaja, kuulaja, soovitaja, kogemuste jagaja ning lepitajaga. Saadik ei saa teha otsuseid kaasõpilaste eest.

Valga Kaugõppegümnaasiumi õppijate saadikuteks 2021/2022. õa on:

Maria Manuilova 9.klass
Sirle Lehtmets 11.klass
Sirle Põllu 12.klass

Koordinaator: Jane Varik

loading