Õpilasesindus

Õpilasesinduse põhimäärus

Õpilasesinduse liikmed 2019/20 õppeaastal

Esimees Ly Maidla
lymaidla77@gmail.com
5614 5012

Sekretär-protokollija Evelin Kurrikoff
evelinkurrikoff@gmail.com
5851 3491

 

Liikmed:
12.klass
Julia Kutsar – julia.kutsar@gmail.com / 5698 5678
Siiri Puul – siiri.puul@gmail.com
Eric Engelbrecht – ericeng29@gmail.com /  5698 0897

11.klass
Mari Kattai – adavere@gmail.com
Annabel Milter – annabelmilter123@gmail.com

10.klass
Silver Roland Kasepõld – kasepolds@gmail.com / 5348 1287

Kontakt: opilasesindus@vkog.edu.ee

Õpilasesinduse koordinaator Tiina Lall