Õpilasesindus

Õpilasesinduse põhimäärus

Õpilasesinduse liikmed

Kerle Lillis – esimees
Maria-Kristiina Luik -sekretär
Ly Maidla
Triini Surri

Kontakt: opilasesindus@vkog.edu.ee