Õpilasesindus

Õpilasesinduse põhimäärus

Õpilasesinduse liikmed 2021/22. õppeaastal

Esimees

 

Aseesimees

 

Liikmed:

 

Kontakt: opilasesindus@vkog.edu.ee

loading