Õpilasesindus

Õpilasesinduse põhimäärus

Õpilasesinduse liikmed 2020/21. õppeaastal

Esimees

Aseesimees

 

Liikmed:

Kontakt: opilasesindus@vkog.edu.ee

Õpilasesinduse koordinaator Tiina Lall