Nõustamine

Psühholoogiline nõustamine
Jelena Butkevitš
jelena.butkevits@vkog.edu.ee

Õppenõustamine on koostöö, mille eesmärgiks on leida õppijale parimad võimalikused lahendused õppetöös osalemisel. Õppenõustamises osalevad nõustaja ja nõustatav, kuid vajadusel kaasatakse teisi õppetööga seotud isikuid.

Nõustaja poole pöördu:

 • kooli astudes sobiva õppevormi ja mahu valimiseks;
 • igaks õppeperioodiks eesmärkide püstitamiseks ning hiljem analüüsimiseks;
 • kui sul esineb takistusi õppetegevuses osalemisel;
 • esineb kohanemisraskusi;
 • õpiraskuste ilmnemisel;
 • vajad rohkem infot õppimisega seonduvates küsimustes;
 • kahtled oma valikutes;
 • on tekkinud arusaamatusi koolikaaslaste ja õpetajatega.

Nõustamisele tulles ole avatud ning ära karda midagi valesti öelda, isiklikku arvamust avaldada. Küsi selgitusi kavandatavate tegevuste kohta, paku välja enda jaoks sobivaid lahendusi.

Nõustamine ei anna tulemusi, kui

 • tuled suhtumisega, et sinust endast ei olene midagi;
 • loodad saada kohetoimivaid lahendusi;
 • Sa ei ole valmis tegema koostööd ja osalema ise aktiivselt nõustamisprotsessis.


Õppenõustaja  Jaanika Loos

jaanika.loos@vkog.edu.ee

 

 

loading