Järelvalve

Järelevalvet teostab:
Haridus- ja Teadusministeerium

(Munga 18, Tartu 50088; hm@hm.ee, tel 7350222)
Lõuna piirkonna (Põlva-, Valga-, Võrumaa) ekspert Kaidi Maask (kaidi.maask@hm.ee,    tel 56876407)