Hoolekogu

 Valdeko Nielson  Hoolekogu esimees/kooli vilistlane
 Tiina Lall  Õpetajate esindaja
 Kerly Uppin  Õpetajate esindaja
Vilju Arna  Volikogu esindaja
 Ly Maidla
 Vilistlaste esindaja
 Kerle Lillis
 Vilistlaste esindaja
 Eliis Kerstin Rüüsak  Õpilaste esindaja

Valga valla üldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord

loading