Hoolekogu

 Valdeko Nielson  Hoolekogu esimees/kooli vilistlane
 Tiina Lall  Õpetajate esindaja
 Kerly Uppin  Õpetajate esindaja
 Ester Karuse  Volikogu esindaja
 Ly Maidla
 Õpilaste esindaja
 Kerle Lillis
 Vilistlaste esindaja
 Kalev Luts  Kooli toetava organisatsiooni esindaja

Valga valla üldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord