Hoolekogu

 Valdeko Nielson  Hoolekogu esimees (kooli vilistlane)
 Piret Markson  Õpetajate esindaja
 Kerly Uppin  Õpetajate esindaja
 Ester Karuse  Volikogu esindaja
 Maria-Kristiina Luik  Õpilaste esindaja
 Merce Mäe  Vilistlaste esindaja
 Kalev Luts  Kooli toetava organisatsiooni esindaja

Valga valla üldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord