Eksamid

Haridus- ja teadusministri määruse kohaselt toimuvad 2019/2020 õppeaasta põhikooli- ja riigieksamid järgmistel aegadel:

Gümnaasiumi riigieksamid

 • 20.04.20 eesti keel (kirjalik)
 • 21.04.20 eesti keel teise keelena ( kirjalik )
 • 21.04 – 23.04.20 eesti keel teise keelena ( suuline )
 • 04.05.20 inglise keel võõrkeelena B1/B2 tasemel (kirjalik)
 • 05.05- 08.05.20 inglise keel võõrkeelena B1/B2 tasemel (suuline)
 • 22.05.20 matemaatika (kirjalik)
 • 02.06.20 koolieksam (valik, kirjalik)
 • 26.05.20 uurimistööde kaitsmine- kooli poolt määratud aeg

Põhikooli lõpueksamid

 • 01.06.20 eesti keel (kirjalik)
 • 27.05.20 eesti keel teise keelena ( kirjalik )
 • 27 – 29.05.20 eesti keel teise keelena ( suuline )
 • 04.06.20 matemaatika (kirjalik)
 • 10.06.20 valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos,
  ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik ja suuline)
 • 20.05.20 loovtööde kaitsmine- kooli poolt määratud aeg