Eksamid

Riigieksamite vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

eesti keel (kirjalik) – 19. aprill 2021. a
inglise keel võõrkeelena B1/B2- tasemel (kirjalik) – 3. mai 2021. a
inglise keel võõrkeelena B1/B2- tasemel (suuline) – 4. – 7. mai 2021. a
matemaatika  (kirjalik) – 21. mai 2021. a
vene keel (suuline ja kirjalik) – 10. -14. mai 2021. a

 

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a
matemaatika  (kirjalik) – 3. juuni 2021. a
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos,  ühiskonnaõpetuses või inglise,  saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a
valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9. – 10. juuni 2021. a
valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a

 

loading