Eksamid

Haridus- ja teadusministri määruse kohaselt toimuvad  2018/2019 õppeaasta põhikooli- ja riigieksamid järgmistel aegadel:

Gümnaasiumi riigieksamid

 • 22.04.19  eesti keel (kirjalik)
 • 23.04.19 eesti keel teise keelena ( kirjalik )
 • 23.04 – 25.04.19 eesti keel teise keelena ( suuline )
 • 06.05.19 inglise keel võõrkeelena B1/B2 tasemel (kirjalik)
 • 07.05- 10.05.19 inglise keel võõrkeelena B1/B2 tasemel (suuline)
 • 24.05.19 matemaatika (kirjalik)
 • 04.06.19  koolieksam (valik, kirjalik)  
 • 28.05.19 uurimistööde kaitsmine- kooli poolt määratud aeg       

Põhikooli lõpueksamid

 • 03.06.19  eesti keel (kirjalik)
 • 03.06.19 eesti keel teise keelena ( kirjalik )
 • 03 – 05.06.19 eesti keel teise keelena ( suuline )
 • 10.06.19  matemaatika (kirjalik)
 • 13.06.19  valikeksam  vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik ja suuline )
 • 16.05.19 loovtööde kaitsmine- kooli poolt määratud aeg