Eksamid

Riigieksamite vormid ja ajad 2021/2022. õppeaastal

eesti keel (kirjalik) – 16.mai 2022. a
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 26. mai 2022. a
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 26.–27. mai 2022. a
matemaatika (kirjalik) – 3.juuni 2022. a

 

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2021/2022. õppeaastal

eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a
matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos,   ühiskonnaõpetuses või inglise,  saksa või vene keeles võõrkeelena    (kirjalik) – 14. juuni 2022. a
valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022. a
valikeksam inglise keeles (suuline) – 16. juuni 2022. a.

loading