Eksamid

Haridus- ja teadusministri määruse kohaselt toimuvad  

2017/2018 õppeaasta põhikooli- ja riigieksamid järgmistel aegadel:

Gümnaasiumi riigieksamid

  • 16.04.18  eesti keel (kirjalik)
  • 04.05.18 inglise keel (kirjalik)
  • 07.05.18 inglise keel (suuline)
  • 25.05.18 matemaatika (kirjalik)
  • 05.06.18  koolieksam (valik, kirjalik)
  • 29.05.18  uurimistööde kaitsmine- kooli poolt määratud aeg

Põhikooli lõpueksamid

  • 01.06.18  eesti keel (kirjalik)
  • 08.06.18  matemaatika (kirjalik)
  • 13.06.18  valikeksam  vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik ja suuline )
  • 10.05.18  loovtööde kaitsmine- kooli poolt määratud aeg